Background Image
Previous Page  7 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 72 Next Page
Page Background

TOKİ Haber

F

5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, dış ticaretin büyümenin lokomo-

tifi haline geldiğini belirterek, gelecek

dönemde hem ihracatın, hem dış tica-

retin ülkenin büyümesine katkısının

artacağına inandığını ifade etti.

“GERÇEK POTANSİYELİMİZİ

BİZ BİLİYORUZ”

Dış ticaretteki gelişimin yanı sıra istih-

damda da artış sağlandığını hatırlatan

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi

öncesindeki seviyeye 27.5 milyonun

aşılarak ulaşıldığına vurgu yaptı.

“En kısa zamanda işsizlikte yeniden

tek haneli rakamları göreceğimizden

eminim. Ekonomideki diğer tüm

göstergeler de hızlı bir toparlanmaya

işaret ediyor” diyen Cumhurbaşkanı,

“Türkiye’nin gerçek potansiyelini,

gerçek kapasitesini en iyi bizler biliyo-

ruz, sizler biliyorsunuz. Yurt dışında

yaptığımız gözlemlerle ülkemizin

imkânlarını karşılaştırdığımızda,

ekonomide bulunduğumuz yerin

kesinlikle hak ettiğimiz yer olmadığını

gördük, görüyoruz” değerlendirmesin-

de bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik bü-

yüklük bakımından dünyanın 17’inci,

satın alma gücü bakımından ise

13’üncü büyük ekonomisi olduğunu

hatırlattı ve ekledi: “Aynı şekilde kişi

başına düşen milli gelir bakımından

bulunduğumuz 64’üncü sıranın da

hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını

düşünüyorum. En basitinden Avrupa

Birliği üyesi ülkeler, inanın hepsi

kağıt üzerindedir. Ülkemin bulunduğu

konumla onların aynı yerde olması

mümkün değil.”

İHRACAT HEDEFİ

500 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin

tüm zorluklara rağmen daha sistemli

çalışarak, kayıtları daha ciddi tutarak,

daha çok üretip ihraç ederek, yakın

zamanda olması gereken sıralara

da yükseleceğine vurgu yaptı. “Bu

bakımdan 2023 hedeflerimiz çok

önemlidir. İhracatta 500 milyar Dolar

hedefi bu ülke için kesinlikle erişile-

bilir, ulaşılabilir bir rakamdır” diyen

Erdoğan, “Yaşadığımız onca badire-

ye rağmen 14 yılda üç kattan fazla

büyüttüğümüz ülkemizi, yeniden aynı

şekilde üç kat daha büyütmek bizlerin

elindedir” dedi.

j

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik

büyüklük bakımından dünyanın

17’inci, satın alma gücü

bakımından ise 13’üncü büyük

ekonomisi olduğunu söyledi.