Background Image
Previous Page  5 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 72 Next Page
Page Background

Yeni konutlar

Yeni yaşam alanları

TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini ku-

caklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük

konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürer-

ken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve

gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatan-

daşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya

çalışıyoruz.

Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğu-

muz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da

aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Emekli büyüklerimize 2015 yılında “İkinci Bahar” adıyla başlattığımız

yüzde 25’lik kontenjan uygulaması ile verdiğimiz destek, farklı şehirlerimizde yeni arazi üretimleri ve

sayıları hızla artan özel konut projeleriyle ivme kazanıyor.

Milletimizin ihtiyaç sahibi tüm kesimlerini ev sahibi yapma gayretindeyiz. Bu yıl 16 şehrimizde

yapımı tamamlanan 11 bine yakın konut ve işyerini sahiplerine teslim ettik. Yine yılbaşından bu yana

30 bin konutu ihale ederek yılsonu hedefimiz olan 65 bin konut için büyük bir safhayı tamamladık.

Yeni üretim çizgimize yaraşır kalitede inşa edilen konutlarımız, mimariden uygulamaya, yerellik ve

sürdürebilirlik esası üzerine titizlikle tasarlanıyor; sosyal yaşam alanlarıyla, tüm ihtiyaçlara yanıt veren

bütünlüklü projeler olarak inşa ediliyor.

Yeni konut alanlarımızın, bir mahalle ruhu taşıyan, insanlarımızın mutlu olduğu, dayanışmayı ve

komşuluğu teşvik eden şehirlerimizin örnek yerleşim bölgelerine dönüşüyor olmasından memnuniyet

duyuyoruz. Mahallenin toplumumuza sunduğu köklü ve kadim kültürü sürdürülebilir kılmak ve yeni

fikirlerin önünü açmak için bu yıl “mahalle” teması ile düzenlediğimiz 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari

Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nın proje süreci, mimarlık dünyamızın yakın ilgisi ile sürüyor.

Geleneksel muhit anlayışımızın, izole yaşamlardan ziyade toplumun tüm katmanlarının iletişim için-

de olabildiği yaşam alanları olduğu yönündeki görüşümüzün, özel sektörümüz nezdinde de karşılık

buluyor olması sevindiricidir.

Saygılarımla,

M. Ergün TURAN

T. C. Başbakanlık

Toplu Konut İdaresi Başkanı