Background Image
Previous Page  10 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 72 Next Page
Page Background

F

TOKİ Haber

8

F

TEMMUZ P 2017

TOKİ E-DEVLET’TE

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Toplu Konut İdaresi’nden satın

alınan konut ya da iş yerlerinin aylık taksitlerinin e-Devlet

üzerinden online olarak takip edilebileceğini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

(TOKİ), vatandaşlara kolaylık sağla-

yacak yeni bir hizmet başlattı. Yeni

uygulama ile TOKİ’den konut ve iş yeri

satın alanlar, taksit ve ödeme planla-

rını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen

Online Taksit Sorgulama Sistemi’nden

takip edebilecek.

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, bilgi

işlem teknolojileriyle ilgili yoğun bir

çalışmanın yürütüldüğünü belirterek,

vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni-

likçi uygulamaların devam edeceğini

söyledi. TOKİ’nin, hizmetten tekno-

lojiye geniş bir yelpazede yürüttüğü ça-

lışmaları, vatandaşların beklentilerine

uygun olarak geliştirdiğini vurgulayan

Turan, “Milletimizin talepleri doğ-

rultusunda daha dinamik ve yenilikçi

proje ve uygulamaları hayata geçirme-

ye devam edeceğiz” dedi.

TEKNOLOJİNİN İMKÂNLARINI

KULLANIYOR

Online Taksit Sorgulama Sistemi’nin

çalışmaya başlamasıyla ilgili açıklama

yapan TOKİ Başkanı Turan, İdare’nin

özellikle sosyal konut üretiminde dev-

letin girişimci ve üretici kuruluşlarının

başında geldiğini de vurguladı. Bir

taraftan beklentiler yerine getirilirken,

diğer taraftan da teknolojinin sağladığı

imkânlardan daha fazla yararlanmak

için çalışmalar yaptıklarını anlatan

Turan, kurumun iş ve işlemlerini

daha süratli, uygun nitelikte ve şeffaf

hale getirmek istediklerini belirtti.

M. Ergün Turan, bu çerçevede birçok

çalışma başlatıldığını ve Online Taksit

Sorgulama Sistemi’nin e-Devlet siste-

mi ile entegrasyonunun TÜRKSAT ile

yapılan protokol çerçevesinde sağlan-

dığını açıkladı.

ORTAK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

İnternet aracılığıyla, e-Devlet sistemi

üzerinden kullanılabilecek olan yeni

hizmetin, TOKİ ve Tapu Kadastro

Genel Müdürlüğü arasında yapılan

protokol çerçevesinde çalışmasının

yapıldığını anlatan Turan, bu işbirliği

ile önce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

(TAKBİS) ve Mekânsal Gayrimenkul

Sistemi (MEGSİS) sistemlerini kulla-

nım hakkı elde edildiğini, ardından ise

gerekli yazılımlar yazılarak, İdare’nin

taşınmaz bilgilerinin tapudan kontrol

edilebilir hale geldiğini söyledi.

Turan, “Bu anlamda konut ve iş yeri

taksit takip sistemi de sonuçlandı-

rılmış ve Online Taksit Sorgulama

Sistemi devreye alınmıştır. Bununla

internet sayfası üzerinden güvenli

erişim kriterleri de göz önünde bulun-

durularak, konut ve iş yeri alıcılarının

kullanımına açılmıştır” dedi.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K